This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Cookie 使用政策.

Празненства

party-01

海上海岛公园

АкотърситеудобенначиндапосрещнетеВашитегости,ниеВипредлагамерешение!
Seapark Homes Neshkovразполагасапартаментисобширнидневнитрактове,коитосаизключителноподходящизамалкитържествазавъзрастникаторожденнидниисемейнисбирки。
Апартаментитеразполагатснапълнооборудваникухни,снабденисвсичконеобходимозадапосрещнетеподобаващоВашитероднинииприятели。 ОтВасоставаединственодадонесетепредпочитанитенапиткиихрани。
групидо8-10души。
Апартаментитемогатдабъдатрезервиранисцелпразненствоот12чдо22ч。
ДопълнителноудобствозаВасщебъдеивъзможносттаданастанитенякоиотвашитегости,споредкапацитетанасъответнияапартамент。
Свържетесеснастелефони052/385 360или0888 494 655
иниещеизготвимВашатаоферта!

关闭