Cookieポリシー Cookieの使用について.
+359 52385360 +359888494655

Празненства

party-01

Seapark Homes NeshkovにあるПразненства

АкотърситеудобенначиндапосрещнетеВашитегости、ниеВипредлагамерешение!
シーパークホームズネシュコフразполагасапартаментисобширнидневнитрактове、коитосаизключителноподходящизамалкитържествазавъзрастникаторожденнидниисемейнисбирки。
Апартаментитеразполагатснапълнооборудваникухни、снабденисвиичконеобходимозадапосрещнетеподобаващоВашитероднинииприятели。 ОтВасоставаединственодадонесетепредпочитанитенапиткиихрани。
8-10душиПодходящисазагрупидо。
Апартаментитемогатдабъдатрезервиранисецелпразненствоот12чо22ч。
ДопълнителооудобствозаВесбедеивъзможносттаданастанитенякоиотвашитегости、споредкапацитетанасъответнияапартамент。
Свържетесеснастелефони052/385 360или0888 494 655
иниещеизготвимВашатаоферта!

閉じる